Štandard plemena

02.10.2013 13:06

Š T A N D A R D    plemena

Parson Russell terier

FCI štandard 339/16.2.2011

 

KRAJINA PôVODU: Veľká Británia. 
DÁTUM PUBLIKÁCIE ORIGINÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU: 13.10.2010. 
VYUŽITIE: Pracovný teriér so schopnosťou pracovať pod zemou. 
KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina III. - teriéry, sekcia I. - veľké a stredné teriéry. S pracovnou skúškou. 
KRÁTKE ZHRNUTIE HISTÓRIE: Dlhé roky bola medzi milovníkmi teriérov polemika o type teriéra s nejasným pomenovaním "Jack Russell". Kennel Klub obdržal žiadosti od značného množstva nadšencov typu fox teriérov chovaných viktoriánskym poľujúcim duchovným, reverendom Johnom Russellom. Tento robustný a pracovitý typ teriéra bol nakoniec uznaný a dostal názov plemena Parson Russell Terrier. 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA: Pracovitý, aktívny a agilný, bez prehnaných znakov. Stavaný pre vitalitu a vytrvalosť, celkovo vyvážený a flexibilný. Čestné jazvy sú prípustné. 
DôLEŽITÉ PROPORCIE: Dobre vyvážený. Celková dĺžka od bodu ramien po bod zadného stehna o niečo dlhšia ako výška od kohútika po zem. Dĺžka od nosa po stop o niečo kratšia ako od stopu po temeno. 
SPRÁVANIE / TEMPERAMENT: Pôvodne teriér chovaný na prácu s líškou, sebavedomý, energický a veselý pes ktorý má schopnosti a stavbu tela prispôsobenú práci pod zemou. Odvážny a priateľský.

HLAVA
Hlava klinového tvaru. 
MOZGOVÁ ČASŤ:
Lebka: Plochá, stredne široká, postupne sa zužujúca smerom k očiam.
Stop: Plytký. 
TVÁROVÁ ČASŤ:
Nos: Čierny.
Čeľuste/Zuby: Čeľuste silné, svalnaté. Zuby dobrej veľkosti, posadené kolmo do čeľuste, s perfektným pravidelným a úplným nožnicovým skusom, čiže horné zuby tesne prekrývajú spodné, zuby sú posadené kolmo k čeľustiam.
Líca: Nie sú výrazné.
Oči: Tmavé, mandľového tvaru, nikdy nie vystupujúce. Čulý, inteligentný výraz.
Uši: Veľkosť proporcionálna k hlave. V tvare V, preklopené dopredu, špička ucha by mala byť na úrovni vonkajšieho kútika oka. Zhyb nemá byť nad vrcholom lebky. Koža strednej hrúbky. 

KRK: Suchý, svalnatý, dobrej dĺžky, smerom k pleciam sa postupne rozširujúci a dobre nasadený do ramien. 

TELO:
Chrbát: Silný, rovný a ohybný.
Bedrá: Silné a mierne klenuté.
Hrudník: Strednej hĺbky, neprečnievajúci pod bod lakťov. Objímuteľný za ramenamy rukami strednej veľkosti. Rebrá dobre vyvynuté, nie nadmerne ohnuté, ale ani ploché po stranách. 

CHVOST: V minulosti obvykle kupírovaný
Kupírovaný: Dĺžka hodiaca sa k telu. Silný, najlepšie rovný, stredne vysoko nasadený, pri pohybe nesený vzpriamene, v kľude smie byť nesený nižšie.
Nekupírovaný : Strednej dĺžky, podľa možností rovný, dávajúci psovi celkovú rovnováhu. Hrubý pri koreni a zužujúci sa smerom k špičke. Stredne vysoko nasadený, pri pohybe nesený vzpriamene, v kľude smie byť nesený nižšie. 

KONČATINY
PREDNÉ KONČATINY:
Všeobecný vzhľad: Primeraný priestor medzi prednými nohami, dobre nasadené pod telom.
Plecia: Dlhé a zvažujúce sa, dobre posadené dozadu, jasne vyhranené v kohútiku.
Nadlaktie: Rovnakej dĺžky ako rameno a v takom uhle, že nohy sú nesené dostatočne pod telom, pod bodom kohútika.
Predlaktie: Silné a rovné, nevytáčajúce sa ani dnu ani von. Dĺžka predných nôh má byť o niečo dlhšia ako hĺbka tela.
Lakeť: Tesne priliehajúci k telu, pracujúce voľne po stranách.
Priehlavok (sponka): Silný a ohybný.
Predné labky: Kompaktné s pevnými vankúšikmi, prsty stredne klenuté, nikdy nie ploché alebo otvorené, nevytáčajúce sa ani dnu ani von. 
ZADNÉ KONČATINY:
Všeobecný vzhľad: Silné, svalnaté s dobrým zauhlením.
Kolená: Dobré zahnutie kolenného kĺbu, nie prehnané.
Lýtka: Dobre vyvynuté. Pätový kĺb: Posadený nízko.
Priehlavok (zadná sponka): Paralelné, dávajúce veľkú hnaciu silu.
Predné labky: Ako predné labky. 

CHôDZA/POHYB: Voľný, priestranný pohyb, nie prehnaný. Kroky majú byť dobrej dĺžky, nie chodúľovité alebo príliš vysoké. Zadné nohy dávajú veľkú hnaciu silu. Dobre koordinovaný; rovný z predu aj zo zadu. 

KOŽA: Hrubá a voľná. 

OSRSTENIE 
SRSŤ: Hrubá, broken alebo hladká, prirodzene drsná, plochá, rovná, tesne priliehajúca s dobrou podsadou. Odolná voči počasiu. Brucho a spodné časti osrstené. Upravená (trimovaná) srsť má vyzerať prirodzene, nikdy nie ostrihane. 
FARBA: Biela alebo väčšinou biela s trieslovými, citrónovými alebo čiernymi znakmi, alebo akákoľvek kombinácia týchto farieb. Preferuje sa farba na hlave a/alebo koreni chvosta, ale trochu farby na tele je akceptovateľné. 

VEĽKOSŤ:
Výška v kohútiku:
Psi: Ideálna výška 36 cm.
Suky - ideálna výška 33 cm.
Zdravie a vyváženosť by mali byť zachované, ale treba brať do úvahy že tento teriér, chovaný na prácu s líškou, by mal byť za lopatkami obsiahnuteľný stredne veľkými rukami. Za týchto podmienok sú nižšie výšky akceptovateľné. 

CHYBY: Akákoľvek odchýľka od horeuvedeného by mala byť považovaná za chybu, závažnosť ktorá sa jej pripíše by mala byť priamo úmerná stupňu tejto odchýlky a jej vplyvu na zdravie a blaho psa a jeho schopnosť plniť svoju tradičnú prácu. 
DISKVALIFIKUJÚCE CHYBY: - Agresivita alebo prílišná bojazlivosť. - Pes javiaci akékoľvek fyzické alebo psychické abnormality má byť diskvalifikovaný. 

POZNÁMKA: Psi majú mať dva zjavne normálne vyvynuté semenníky úplne zostúpené do mieška. 

Tento doplnený štandard je platný od februára 2011 

Preklad z angličtiny B. Košáriová
web: https://www.parson-russell.sk/